duurovereen­komst

Home > Woordenlijst > duurovereenkomst

Wat is een duurovereenkomst?

Een duurovereenkomst is een overeenkomst met een voortdurend karakter (en niet een eenmalig karakter) bij een bestendige handelsrelatie. Als in een duurovereenkomst niets is bepaald over opzegging en voor onbepaalde tijd is gesloten, is de overeenkomst in beginsel altijd opzegbaar. De wederpartij kan wel van de opzeggende partij een vergoeding voor de nadelen van de opzegging eisen, welke eis onder omstandigheden zal worden toegewezen.

Specialismen: