disculpatie

Home > Woordenlijst > disculpatie

Wat is disculpatie?

Het gezamenlijk bestuur of de bestuurstaak binnen een vennootschap is in principe een taak van alle bestuurders tezamen en voor die bestuurstaak draagt iedere bestuurder verantwoordelijkheid. Dit wordt ook wel “collegiaal bestuur” of “collectief bestuur” genoemd. De taakverdeling tussen bestuurders onderling kan niet zover gaan dat een bepaalde aangelegenheid van de vennootschap volledig aan de collectieve verantwoordelijkheid wordt onttrokken.

In een concreet geval kan een bestuurder zich wel disculperen, omdat zijn schuld aan het wanbeleid ontbreekt. Wil disculpatie slagen dan moet de betreffende bestuurder in ieder geval geen ernstig verwijt kunnen worden gemaakt en moet de bestuurder niet nalatig zijn geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

Specialismen: