onbehoorlijk bestuur

Home > Woordenlijst > onbehoorlijk bestuur

Wat is onbehoorlijk bestuur?

Bij een onbehoorlijke vervulling van zijn of haar bestuurstaak is een bestuurder aansprakelijk voor de schade die de vennootschap daardoor lijdt. De bestuurder kan dan door de vennootschap aansprakelijk worden gesteld. Aan de betreffende bestuurder moet wel een “ernstig verwijt” kunnen worden gemaakt. Naast deze bestuurder is in principe ook een bestuurder die een aan de kwestie verwant takenpakket heeft hoofdelijk aansprakelijk.

Voor meer informatie over bestuurders- en concernaansprakelijkheid, klik hier.

Specialismen: