wanbeleid

Home > Woordenlijst > wanbeleid

Wat is wanbeleid?

Door middel van een enquêteprocedure wordt het gevoerde en het toekomstige beleid en de gang van zaken binnen een bedrijf onderzocht, wanneer er gegronde redenen bestaan om te twijfelen aan een juist beleid. Uit dit onderzoek kan een juist beleid, een onjuist beleid, of wanbeleid blijken. Uit de rechtspraak volgt dat in elk geval sprake is van wanbeleid als de rechtspersoon “heeft gehandeld in strijd met elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap”.

Specialismen: