derogerende werking

Home > Woordenlijst > derogerende werking

Wat is een derogerende werking?

Soms kan het ook zo zijn dat gemaakte afspraken tussen contractspartijen buiten toepassing worden verklaard (de beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheidd). Dit kan zich voordoen als op basis van de omstandigheden van het geval de andere partij redelijkerwijs niet gehouden kan worden om de gemaakte afspraak na te komen. Het inroepen van een exoneratieclausule of exoneratiebeding waarin alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten, kan bijvoorbeeld in bepaalde gevallen (naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid) onaanvaardbaar zijn.

Specialismen: