exoneratie­clausule

Home > Woordenlijst > exoneratieclausule

Wat is een exoneratieclausule?

In een exoneratiebeding of exoneratieclausule wordt aansprakelijkheid in bepaalde situaties geheel of gedeeltelijk uitgesloten. Bij opzet of roekeloosheid kan een schadeveroorzaker over het algemeen geen beroep doen op een exoneratieclausule. Een exoneratieclausule mag daarnaast, net als iedere andere contractuele afspraak niet, niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

Specialismen: