derden­bescherming

Home > Woordenlijst > derdenbescherming

Wat is derdenbescherming?

In het goederenrecht komt derdenbescherming erop neer dat iemand die er gerechtvaardigd op heeft vertrouwd dat sprake was van een bepaalde situatie, op redelijke gronden iets heeft aangenomen, te goeder trouw een bepaalde rechtsbetrekking is aangegaan, wordt beschermd tegen de nadelige gevolgen van een andere werkelijkheid. In het Nederlands recht wordt namelijk het gerechtvaardigd vertrouwen op een schijn die niet met de werkelijkheid overeenkomt onder bepaalde omstandigheden, beschermd. Onder omstandigheden kan bijvoorbeeld iemand die zaken doet met een onbevoegde (bijvoorbeeld omdat de onbevoegde niet toereikend gevolmachtigd is) derdenbescherming genieten.

Specialismen: