conclusie van repliek

Home > Woordenlijst > conclusie van repliek

Wat is een conclusie van repliek?

Als de eiser in een civiele procedure een dagvaarding heeft ingediend en de gedaagde een conclusie van antwoord, kan de rechter partijen in een tweede schriftelijke ronde de mogelijkheid geven om op elkaars stellingen te reageren. De eisende partij mag dan bij conclusie van repliek antwoorden op de conclusie van antwoord van de gedaagde, waarna de gedaagde bij conclusie van dupliek mag reageren op de conclusie van repliek van de eisende partij.

Specialismen: