conclusie van dupliek

Home > Woordenlijst > conclusie van dupliek

Wat is een conclusie van dupliek?

Als de eiser in een civiele procedure een dagvaarding heeft ingediend en de gedaagde een conclusie van antwoord, kan de rechter partijen in een tweede schriftelijke ronde de mogelijkheid geven om op elkaars stellingen te reageren. De eisende partij mag dan bij conclusie van repliek antwoorden op de conclusie van antwoord van de gedaagde, waarna de gedaagde bij conclusie van dupliek mag reageren op de conclusie van repliek van de eisende partij.

Specialismen: