compensatie

Home > Woordenlijst > compensatie

Wat is een compensatie?

Een compensatie duidt in het civiele recht op het vergoeden van geleden schade. Dit kan gaan om vergoeding van materiële schade en om vergoeding van immateriële schade zijn.

Specialismen: