collectieve aansprakelijk­heid

Home > Woordenlijst > collectieve aansprakelijkheid

Wat is collectieve aansprakelijkheid?

Collectieve aansprakelijkheid in het ondernemingsrecht duidt op de hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder voor het gezamenlijke bestuur. Het gezamenlijke bestuur of de bestuurstaak binnen een vennootschap is in principe namelijk een taak van alle bestuurders tezamen en voor die bestuurstaak draagt iedere bestuurder verantwoordelijkheid. Dit wordt ook wel “collegiaal bestuur” of “collectief bestuur” genoemd. De taakverdeling tussen bestuurders onderling kan niet zover gaan dat een bepaalde aangelegenheid van de vennootschap volledig aan de collectieve verantwoordelijkheid wordt onttrokken.

Specialismen: