bestuurs­verslag

Home > Woordenlijst > bestuursverslag

Wat is een bestuursverslag?

In een bestuursverslag geeft het bestuur een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum van de vennootschap en haar onderneming. Het bestuur beschrijft de gang van zaken in het relevante boekjaar en de resultaten. Het bestuur analyseert de voornaamste risco’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd. Ook beschrijft het bestuur de (winst)verwachtingen voor het komend jaar.

Het bestuursverslag moet in lijn zijn met wat in de jaarrekening is opgenomen en met het beeld dat de jaarrekening oproept.

Het bestuursverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap.

Specialismen: