agentuur­contract

Home > Woordenlijst > agentuurcontract

Wat is het agentuurcontract?

Dit is een soort overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtgever (de “principaal”) aan de opdrachtnemer (de “handelsagent”) opdraagt om tegen een beloning (“provisie” of “courtage”) te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en potentiële klanten. De handelsagent sluit in de praktijk de overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van de principaal. Hiermee onderscheidt de handelsagent zich van een distributeur bij een distributieovereenkomst, die zelfstandig opereert en op eigen naam voor eigen rekening en risico contracten sluit. Partijen sluiten een agentuurovereenkomst (artikel 7:428 e.v. Burgerlijk Wetboek) met het oog op een duurzame zakelijke relatie, terwijl een bemiddelingsovereenkomst (artikel 7:425 e.v. Burgerlijk Wetboek) vaak gericht zal zijn op één of een paar specifieke overeenkomst.

Specialismen: