agenderings­recht

Home > Woordenlijst > agenderingsrecht

Wat is het agenderingsrecht?

Het agenderingsrecht is over het algemeen het recht van aandeelhouders om ingevolge artikel 2:224a Burgerlijk Wetboek een onderwerp op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te plaatsen. Tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich tegen agendering verzet, moet als aan de wettelijke en statutaire voorwaarden voor agenderingsverzoeken is voldaan het betreffende agendapunt in de agenda van de aandeelhoudersvergadering worden opgenomen.

Specialismen: