absolute meerderheid (van stemmen)

Home > Woordenlijst > absolute meerderheid (van stemmen)

Wat is een absolute meerderheid (van stemmen)?

Dit wordt ook wel "volstrekte meerderheid" of "gewone meerderheid" genoemd. In de wet of in de statuten van de vennootschap kan opgenomen zijn dat voor het nemen van een bepaald besluit een absolute meerderheid vereist is. Dit zal meestal duiden op de helft van het aantal stemmen plus één; er moeten meer voor- dan tegenstemmen zijn. De absolute meerderheid kan ook betrekking hebben op het aantal stemgerechtigden, waardoor afwezige stemmen ook meetellen.

Specialismen: