aannemings­overeenkomst

Home > Woordenlijst > aannemingsovereenkomst

Wat is een aannemingsovereenkomst?

Aanneming van werk wordt wettelijk geregeld in artikel 7:750 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Het is de overeenkomst waarbij de aannemer met de opdrachtgever afspreekt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen betaling in geld.

Specialismen: