Manage­ment overeen­komst opstellen

Home > Juridische documenten > Managementovereenkomst

Managementovereenkomst op maat. Door een senior bedrijfsjurist met jarenlange ervaring als advocaat.


Bestel hier direct een managementovereenkomst van 0900-jurist. Dit document stelt 0900-jurist met alle zorg voor u samen met alles dat u erin geregeld wilt hebben. Een document van hoge kwaliteit. Volledig op maat, voor een vaste all-in prijs.

Managementovereenkomst opstellen op maat €1000,-

€1000,-

  • Nr. 1 in de categorie 'Bureau voor juridische zaken' op Trustpilot.
  • Geen lange vragenlijsten, 0900-jurist regelt alles.
  • Geen contractgenerator, maar volledig op maat gemaakt door een Senior Bedrijfsjurist.
  • In het Nederlands. Engelse vertaling mogelijk tegen meerprijs.
  • 1 aanpassingsronde inbegrepen.

 

Bestel nu →


Na betaling kunt u gegevens invullen voor het op maat maken van uw document.
Vragen over dit document? 0900-jurist helpt graag via 0900-8090.

Waarom 0900-jurist?

0900-jurist maakt uw document volledig op maat

100% op maat gemaakt

Omdat 0900-jurist uw belangen maximaal wil behartigen maken wij ieder document op maat. Geen lange vragenlijsten voor een automatische generator, 0900-jurist regelt alles.

0900-jurist is een vakkundige Senior Bedrijsf. Zij neemt persoonlijk contact op.

Vakkundig en persoonlijk

Uw document wordt opgesteld door een Senior Bedrijfsjurist en voormalig advocaat. Wij nemen persoonlijk contact met u op en zijn altijd bereikbaar voor vragen.

0900-jurist biedt bij documenten 1 gratis aanpassingsronde.

Inclusief aanpassingsronde

0900-jurist verwerkt al uw wensen in een eerste concept overeenkomst. Wilt u toch nog iets laten wijzigen? Geen probleem. Binnen onze dienstverlening zit 1 gratis aanpassingsronde.

Hoe werkt het?

1

Na de bestelling kunt u direct uw wensen delen voor het op maat maken van uw document.


2

0900-jurist neemt persoonlijk contact op om relevante aspecten voor uw situatie te bespreken.


3

0900-jurist maakt het document volledig voor u op maat. De bepalingen en voorwaarden worden specifiek aangepast aan de behoeften van de partijen.


4

U ontvangt een eerste concept overeenkomst.
Wilt u toch nog iets laten wijzigen? Geen probleem. Binnen de all-in prijs zit 1 gratis aanpassingsronde.


Heeft u vragen?

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist.

mr. Mareille Tol, initiatiefnemer 0900-jurist:

Nadat u een juridisch document heeft besteld, neemt 0900-jurist altijd persoonlijk contact op om alles door te spreken. Wilt u liever eerst even kennismaken? Of heeft u vragen? Laat dan hier uw gegevens achter, dan bel ik u voor een telefonische intake.

Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is in feite niet meer dan een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 lid 1 Burgerlijk Wetboek, hierna: “BW”). In de praktijk zal een bestuurder vaak via zijn of haar management-BV werkzaamheden voor een vennootschap verrichten. In artikel 7:400 BW is opgenomen dat de overeenkomst van opdracht de overeenkomst is waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden bestaan bij een overeenkomst van opdracht in iets anders dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (aanneming van werk, artikel 7:750 BW), het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

 

Managementovereenkomst vs. arbeidsovereenkomst

Op de managementovereenkomst is het arbeidsrecht – als de managementovereenkomst goed wordt opgesteld en uitgevoerd – niet van toepassing. De bestuurder-opdrachtnemer is zelfstandig ondernemer die eigen (on)kosten draagt, zoals pensioenkosten en kosten voor een arbeidsongeschiktheids-, een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook heeft deze bestuurder-opdrachtnemer bijvoorbeeld geen recht op doorbetaling bij ziekte, zijn de wettelijke voorschriften wat betreft arbeidstijden, verlof en ontslagverbod niet op hem of haar van toepassing, et cetera. De bestuurder heeft als opdrachtnemer recht op een vergoeding (management fee) op basis van de gewerkte uren. De opdrachtgever betaalt – anders dan bij een arbeidsovereenkomst – geen loonbelasting en sociale premies voor de bestuurder-opdrachtnemer.

De arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW) is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (arbeid, loon en een gezagsverhouding). Bij een arbeidsovereenkomst moet de bestuurder-werknemer bij het verrichten van de arbeid aanwijzingen van de werkgever opvolgen en is daarmee sprake van ondergeschiktheid. Bij een managementovereenkomst heeft de bestuurder-opdrachtnemer de vrijheid om de opdracht en het werk naar eigen invulling te verrichten. Bij een arbeidsovereenkomst is de bestuurder-werknemer persoonlijk gehouden om het werk te verrichten; hij of zij is niet vervangbaar. Dit is niet het geval bij de managementovereenkomst; de bestuurder-opdrachtnemer kan zich in beginsel laten vervangen bij het uitvoeren van een opdracht.

Men moet ervoor waken dat een managementovereenkomst gaat lijken op een arbeidsovereenkomst als partijen dit niet hebben bedoeld. De contractsvrijheid van de opdrachtgever en -nemer wordt daardoor dus beperkt. Niet alleen het schriftelijke contract maar ook de praktische uitvoering van de managementovereenkomst moet wijzen op een overeenkomst van opdracht; het moet niet zo zijn dat in de praktijk sprake is van een fictief dienstverband. Als in de praktische uitvoering van de managementovereenkomst sprake is van arbeid, loon en een gezagsverhouding, dan is er juridisch geen sprake van een overeenkomst van opdracht maar van een arbeidsovereenkomst en is het arbeidsrecht van toepassing met alle arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen van dien.

Andere juridische documenten:

Specialismen: