Bestuursbesluit opstellen

-
Home > Juridische documenten > Bestuursbesluit

Bestuursbesluit op maat. Door een senior bedrijfsjurist met jarenlange ervaring als advocaat.


Koop een bestuursbesluit van 0900-jurist. Dit document stelt 0900-jurist met alle zorg voor u samen met alles dat u erin geregeld wilt hebben. Een document van hoge kwaliteit. Volledig op maat, voor een vaste all-in prijs.

Bestuursbesluit opstellen op maat €400,-

€600,-

  • Nr. 1 in de categorie 'Bureau voor juridische zaken' op Trustpilot.
  • Geen lange vragenlijsten, 0900-jurist regelt alles.
  • GEEN contractgenerator, maar volledig op maat gemaakt door een Senior Bedrijfsjurist.
  • In het Nederlands. Engelse vertaling mogelijk tegen meerprijs.
  • 1 aanpassingsronde inbegrepen.

 

Bestel nu →


Na betaling kunt u gegevens invullen voor het op maat maken van uw document.
Vragen over dit document? 0900-jurist helpt graag via 0900-8090.

Waarom 0900-jurist?

0900-jurist maakt uw document volledig op maat

100% op maat gemaakt

Omdat 0900-jurist uw belangen maximaal wil behartigen maken wij ieder document op maat. Geen lange vragenlijsten voor een automatische generator, 0900-jurist regelt alles.

0900-jurist is een vakkundige Senior Bedrijsf. Zij neemt persoonlijk contact op.

Vakkundig en persoonlijk

Uw document wordt opgesteld door een Senior Bedrijfsjurist en voormalig advocaat. Wij nemen persoonlijk contact met u op en zijn altijd bereikbaar voor vragen.

0900-jurist biedt bij documenten 1 gratis aanpassingsronde.

Inclusief aanpassingsronde

0900-jurist verwerkt al uw wensen in een eerste concept overeenkomst. Wilt u toch nog iets laten wijzigen? Geen probleem. Binnen onze dienstverlening zit 1 gratis aanpassingsronde.

Hoe werkt het?

1

Na de bestelling kunt u direct uw wensen delen voor het op maat maken van uw document.


2

0900-jurist neemt persoonlijk contact op om relevante aspecten voor uw situatie te bespreken.


3

0900-jurist maakt het document volledig voor u op maat. De bepalingen en voorwaarden worden specifiek aangepast aan de behoeften van de partijen.


4

U ontvangt een eerste concept overeenkomst.
Wilt u toch nog iets laten wijzigen? Geen probleem. Binnen de all-in prijs zit 1 gratis aanpassingsronde.


Heeft u vragen?

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist.

mr. Mareille Tol, initiatiefnemer 0900-jurist:

Nadat u een juridisch document heeft besteld, neemt 0900-jurist altijd persoonlijk contact op om alles door te spreken. Wilt u liever eerst even kennismaken? Of heeft u vragen? Laat dan hier uw gegevens achter, dan bel ik u voor een telefonische intake.

Wat is een bestuursbesluit?

Een bestuursbesluit is een besluit dat wordt genomen door het statutaire bestuur van een vennootschap. Bestuursbesluiten zijn nodig om het doel en de strategie van de vennootschap te verwezenlijken. Een dergelijk besluit kan fysiek binnen een bestuursvergadering of buiten een fysieke vergadering worden genomen (bijvoorbeeld telefonisch of schriftelijk). Besluitvorming buiten vergadering heeft over het algemeen vaak de voorkeur, omdat deze wijze van besluiten nemen praktischer is. In de statuten van de vennootschap staat nader omschreven hoe het statutaire bestuur een bestuursbesluit moet nemen. In de statuten (en overigens ook in de wet) kan worden bepaald dat sommige bestuursbesluiten de goedkeuring nodig hebben van een ander orgaan van de vennootschap (bijvoorbeeld van de Algemene Vergadering). Tenzij anders is bepaald in de statuten van de vennootschap of in de wet, is voor een bestuursbesluit een gewone meerderheid van stemmen van bestuurders vereist.

Veelgestelde vragen over bestuursbesluitenEen bestuursbesluit is vernietigbaar als het wat de inhoud betreft in strijd is met de redelijkheid en billijkheid of met een (bestuurs-)reglement. Daarnaast is een bestuursbesluit vernietigbaar als het in strijd is met wettelijke of statutaire bepalingen die de totstandkoming van het bestuursbesluit regelen. Ook is het denkbaar dat een bestuursbesluit wordt vernietigd wegens bedrog of misbruik van omstandigheden.
Een vernietigbaar besluit is geldig totdat het door de rechter is vernietigd.

Een bestuursbesluit is nietig als het wat de inhoud betreft in strijd is met de wet of de statuten van de venootschap. Daarnaast is een bestuursbesluit nietig als een handeling van of een mededeling aan een ander orgaan van de venootschap ontbreekt, terwijl dit wel een wettelijke of statutaire vereiste is.
Een nietig besluit bestaat niet en omdat het besluit niet bestaat, kan er ook geen uitvoering aan worden gegeven.

Binnen een meerhoofdig bestuur mag geen enkele bestuurder van de besluitvorming binnen het bestuur worden uitgesloten. Dit is anders als sprake is van tegenstrijdig belang. Wanneer een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de betreffende bestuurder zich namelijk in principe afzijdig houden (artikel 2:239 Burgerlijk Wetboek).

Als een bepaald bestuursbesluit grote (financiële) gevolgen heeft voor de onderneming, is het over het algemeen raadzaam dat het bestuur hierover vergadert, de bestuurders hierover stemmen en de besluitvorming en het overleg hierover wordt vastgelegd in notulen. Overigens is dit notuleren in principe niet vereist; bestuursbesluiten zijn in beginsel vormvrij. Om misverstanden of onduidelijkheden te voorkomen, worden beraadslagingen en daaruit voortvloeiende besluiten in praktijk wel schriftelijk vastgelegd.

Andere juridische documenten:

Specialismen: