winstbestemming

Home > Woordenlijst > winstbestemming

Wat is de winstbestemming?

De winstbestemming van een vennootschap komt neer op het besteden van de periodieke winst van de vennootschap. Binnen de vennootschap kan bijvoorbeeld besloten worden om deze winst uit te keren aan de aandeelhouders of om te investeren. De winstbestemming kan in de statuten van de vennootschap zijn beperkt (als bijvoorbeeld statutaire reserves moeten worden aangehouden).

Specialismen: