voeging

Home > Woordenlijst > voeging

Wat is voeging?

Als in een civielrechtelijke procedure “voeging” optreedt, neemt een derde deel aan een gerechtelijke procedure ter ondersteuning van één van de procespartijen omdat benadeling van zijn of haar rechten dreigt. De derde moet zijn of haar belang bij voeging in de hoofdzaak voldoende onderbouwen. Uit de rechtspraak volgt dat voldoende is dat die derde “nadelige gevolgen kan ondervinden van een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij aan wier zijde zij zich voegt”.

De eisen van een goede procesorde kunnen aan de toewijzing van een vordering tot voeging in de weg staan.

Specialismen: