verzoekschriftprocedure

Home > Woordenlijst > verzoekschriftprocedure

Wat is een verzoekschriftprocedure?

Bepaalde procedures moeten met een verzoekschrift worden ingeleid (zoals personen- en familierechtzaken), andere weer met een dagvaarding. De verzoeker die de procedure start, vraagt de bevoegde rechter om ergens een beslissing over te nemen. Een verweerder kan hiertegen in verweer komen.

Specialismen: