verweerder

Home > Woordenlijst > verweerder

Wat is een verweerder?

In een civielrechtelijke procedure is de verweerder tegenpartij van de eiser of de verzoeker.

Specialismen: