valsheid in geschrifte

Home > Woordenlijst > valsheid in geschrifte

Wat is valsheid in geschrifte?

Valsheid in geschrifte is een misdrijf waar een straf op staat van ten hoogste 6 jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Voorbeelden van valsheid in geschrifte is het namaken van een paspoort of handtekening of het antedateren van een overeenkomst.

Artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht luidt:

“Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Specialismen: