tussenkomst

Home > Woordenlijst > tussenkomst

Wat is een tussenkomst?

Van tussenkomst is sprake als een derde partij zich in een lopende gerechtelijke procedure als zelfstandige partij stelt en daarmee “tussenkomt” omdat die derde daar voldoende belang bij heeft en de eisen van een goede procesorde dit toelaten.

Specialismen: