tussenkomen

Home > Woordenlijst > tussenkomen

Wat is tussenkomen?

Van tussenkomen is sprake als een derde partij zich in een lopende gerechtelijke procedure als zelfstandige partij stelt en daarmee “tussenkomt” omdat die derde daar voldoende belang bij heeft en de eisen van een goede procesorde dit toelaten.

Specialismen: