toezichthouder

Home > Woordenlijst > toezichthouder

Wat is een toezichthouder?

Een toezichthouder wordt door de overheid aangesteld en is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens wet- en regelgeving.

Denk daarbij aan:

  • de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door organisaties;
  • de Autoriteit Consument en Markt (ACM): houdt onder andere toezicht op de mededinging en naleving van het consumentenrecht; en
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): ziet toe op goede en betaalbare zorg door zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK.


  • Specialismen: