schuldeisersverzuim

Home > Woordenlijst > schuldeisersverzuim

Wat is schuldeisersverzuim?

De schuldeiser zorgt er in geval van schuldeisersverzuim in het kort voor dat de schuldenaar niet kan nakomen. De schuldeiser verhindert nakoming door zijn noodzakelijke medewerking niet te verlenen of door een ander “beletsel” van zijn of haar zijde.

Als sprake is van schuldeisersverzuim, kan de rechter op vordering van de schuldenaar oordelen dat de schuldenaar van zijn verbintenis bevrijd zal zijn.

Verder geldt dat schuldeisersverzuim een einde maakt aan het verzuim van de schuldenaar en dat zolang er sprake is van schuldeisersverzuim de schuldenaar niet in verzuim kan komen.

Specialismen: