schenken

Home > Woordenlijst > schenken

Wat is schenken?

Bij schenking verrijkt de schenker de begiftigde uit zijn eigen vermogen zonder dat de begiftigde een tegenprestatie verschuldigd is aan de schenker. Een schenking is een overeenkomst en het is een species van de term “gift”. Een gift kan ook een andere handeling zijn dan een overeenkomst.

Specialismen: