schadestaatprocedure

Home > Woordenlijst > schadestaatprocedure

Wat is een schadestaatprocedure?

Als een rechter in een procedure oordeelt dat een partij aansprakelijk is, kan de rechter de aansprakelijke partij veroordelen tot vergoeding van de schade “nader op te maken bij staat”. De omvang van de schade en de schadevergoeding worden daarna in een aparte procedure (de schadestaatprocedure) vastgesteld.

Specialismen: