relativiteits­vereiste

Home > Woordenlijst > relativiteitsvereiste

Wat is het relativiteitsvereiste?

Als iemand onrechtmatig handelt en daarmee een onrechtmatige daad pleegt, is deze persoon in principe verplicht om de schade die een ander daardoor heeft geleden te vergoeden.

Artikel 6:162 BW geeft de wettelijke regeling en vereisten voor het slagen van een beroep op grond van onrechtmatige daad. Daarnaast is voor het slagen van een beroep op onrechtmatige daad ook artikel 6:163 BW (het relativiteitsvereiste) van belang:

“Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.”

De relativiteitsvereiste komt er in het kort op neer dat de overtreden norm moet zijn geschreven om het geschonden belang te beschermen.

Specialismen: