rechtssubject

Home > Woordenlijst > rechtssubject

Wat is een rechtssubject?

Het Nederlands recht kent twee soorten rechtssubjecten, te weten: de natuurlijke persoon en de rechtspersoon. Rechtssubjecten zijn dragers van rechten en plichten die voortvloeien uit de geldende rechtsregels.

Specialismen: