recht van opschorting

Home > Woordenlijst > recht van opschorting

Wat is het recht van opschorting?

Het opschortingsrecht geeft een schuldenaar de bevoegdheid om zijn of haar verplichtingen uit te stellen totdat zijn of haar opeisbare vordering op de schuldeiser wordt voldaan. Tussen de verplichting van de schuldenaar en zijn of haar opeisbare vordering moet wel voldoende samenhang bestaan om de opschorting te rechtvaardigen. Ook is een vereiste dat nakoming door de schuldeiser nog mogelijk moet zijn.

Specialismen: