productaanspra­kelijkheid

Home > Woordenlijst > productaansprakelijkheid

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een producent voor de schade die veroorzaakt is door een gebrek in zijn product. Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt dat daarvan verwachten mag worden.

Een producent is niet aansprakelijk voor de schade door zijn gebrekkige product als:

  • hij het product niet op de markt heeft gebracht;
  • het aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop de producent het product op de markt heeft gebracht;
  • het geen commercieel product betreft;
  • het onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken gezien de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de producent het product op de markt bracht.

  • Een producent van een grondstof of onderdeel is niet aansprakelijk voor de schade door een gebrek in de grondstof of het onderdeel als het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt of als het gebrek te wijten is aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

    Specialismen: