procuratie

Home > Woordenlijst > procuratie

Wat is procuratie?

Een procuratie is de doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid (om een vennootschap te vertegenwoordigen) toegekend aan een ander dan een bestuurder van de vennootschap. Procuratie wordt veelal bij bestuursbesluit verleend. Procuratie kan doormiddel van een doorlopende volmacht of bij statuten worden verleend. In de praktijk wordt meestal gebruikt gemaakt van een doorlopende volmacht die wordt ingeschreven in het handelsregister. De volmacht kan beperkt zijn. Een beperking kan bijvoorbeeld zijn: het aangaan van rechtshandelingen tot een bepaald bedrag of het aangaan van bepaalde contracten.

Specialismen: