proces­gemachtigde

Home > Woordenlijst > procesgemachtigde

Wat is een procesgemachtigde?

Een procesgemachtigde is een persoon (een gemachtigde jurist of een advocaat) die bevoegd is om namens een andere persoon in een juridische procedure op te treden.

Specialismen: