overmacht

Home > Woordenlijst > overmacht

Wat is overmacht?

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen tekortkomingen die de schuldenaar kunnen worden toegerekend (wanprestatie) en tekortkomingen die de schuldenaar niet kunnen worden toegerekend (dit speelt bij overmacht). Als de schuldenaar niet kan nakomen kan hij zich op overmacht beroepen als de tekortkoming in de nakoming buiten zijn schuld is ontstaan of niet voor zijn rekening zou moeten komen.

Specialismen: