overeenkomst van schenking

Home > Woordenlijst > overeenkomst van schenking

Wat is een overeenkomst van schenking?

Bij schenking verrijkt de schenker de begiftigde uit zijn eigen vermogen zonder dat de begiftigde een tegenprestatie verschuldigd is aan de schenker. Een schenking is een overeenkomst en het is een species van de term “gift”. Een gift kan ook een andere handeling zijn dan een overeenkomst.

Specialismen: