minimum­kapitaal

Home > Woordenlijst > minimumkapitaal

Wat is minimumkapitaal?

In het ondernemingsrecht is het minimumkapitaal het kapitaal dat vereist is voor de oprichting van een vennootschap.

Sinds de invoering van de Flex-BV in 2012 bestaat er voor de BV geen minimumkapitaal. Vóór invoering van de Flex-BV was het minimumkapitaal EUR 18.000,-.

Voor oprichting van een NV schrijft de wet een minimumkapitaal voor van EUR 45.000,-.

Specialismen: