meineed

Home > Woordenlijst > meineed

Wat is meineed?

Iemand pleegt meineed als hij of zij mondeling of schriftelijk opzettelijk een valse verklaring onder ede aflegt. Denk aan getuigen die in een gerechtelijke procedure opzettelijk niet de waarheid spreken. Met de eed worden overigens de belofte of de bevestiging (die krachtens de wet voor de eed in de plaats treedt) gelijkgesteld.

Meineed ten overstaan van de rechter ondermijnt de waarheidsvinding in de Nederlandse rechtsstaat. Meineed wordt daarom ook bestraft; in de praktijk met een gevangenisstraf van 3 maanden. In sommige ernstige gevallen kan deze straf oplopen tot 6 jaar cel. Als meineed tot gevolg heeft dat een verdachte wordt benadeeld, dan is zelfs een celstraf van 9 jaar mogelijk.

Specialismen: