materieel recht

Home > Woordenlijst > materieel recht

Wat is materieel recht?

Regels die gaan over de inhoud van rechten en plichten van (rechts)personen zijn regels van materieel recht. Deze regels verlenen rechten of leggen plichten op aan (rechts)personen.

Het formeel recht (ook genoemd: procesrecht) bepaalt de wijze van handhaving van deze regels van materieel recht.

Specialismen: