liquiditeit

Home > Woordenlijst > liquiditeit

Wat is liquiditeit?

Als een onderneming liquide middelen heeft, heeft zij middelen (contant geld of beschikbaar banksaldo) tot haar beschikking om direct betalingen te kunnen verrichten. De liquiditeit van een onderneming toont daarom in welke mate de onderneming aan kortlopende financiële verplichtingen kan voldoen.

Specialismen: