lijfsdwang

Home > Woordenlijst > lijfsdwang

Wat is lijfsdwang?

Als de wederpartij zich niet houdt aan een uitspraak van de rechter kunnen dwangmaatregelen getroffen worden. Één van die maatregelen is lijfsdwang (gijzeling). De wederpartij die weigert te voldoen aan een vonnis kan op verzoek van de andere partij in de procedure lijfsdwang worden opgelegd. De wederpartij wordt dan opgesloten in het huis van bewaring totdat hij wel voldoet. Lijfsdwang dient wel pas als laatste redmiddel te worden toegepast en kan alleen worden toegepast als prikkel voor de schuldenaar om na te komen; niet als de schuldenaar niet de mogelijkheid heeft om na te komen.

Specialismen: