lidmaatschap

Home > Woordenlijst > lidmaatschap

Wat is het lidmaatschap bij een vereniging?

De vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Aan het lidmaatschap van de leden zijn voorwaarden verbonden die meestal in de statuten van de vereniging zijn opgenomen. De leden moeten contributie betalen.

De leden van een vereniging zijn verenigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Onder andere benoemt dit orgaan het bestuur van de vereniging en keurt het de jaarbalans goed. Een lid kan zijn of haar lidmaatschap opzeggen met inachtneming van daaraan verbonden voorwaarden. Dit in tegenstelling tot het wettelijk verplichte lidmaatschap van een VvE, waar iedere eigenaar van een appartement lid van is.

Specialismen: