lenings­overeenkomst

Home > Woordenlijst > leningsovereenkomst

Wat is een leningsovereenkomst (geldlening)?

Als het werkkapitaal van een onderneming moet worden aangevuld of een overname moet worden gefinancierd, kan een onderneming ervoor kiezen om geld te lenen.

Bij een geldleningsovereenkomst verbindt een partij zich om aan een andere partij een som geld te verstrekken (de geldverstrekker) en die andere partij verbindt zich om een gelijke som geld terug te betalen (de geldlener). Het geld dat wordt geleend, wordt verbruikt door de geldlener en na enige tijd wordt eenzelfde hoeveelheid geld teruggegeven aan de geldverstrekker. Vandaar dat de geldleningsovereenkomst juridisch gezien een overeenkomst van verbruikleen is.

De overeenkomst van geldlening is vormvrij en mag zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Het is echter aan te raden om precieze afspraken te maken en deze afspraken of voorwaarden van de geldlening schriftelijk vast te leggen. Als afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd, kan het in sommige gevallen achteraf onduidelijk zijn of nu sprake is van een geldlening, een schenking of een agiostorting.

Voor een geldlening hoeft een onderneming niet altijd bij een bank aan te kloppen. Om aan de vele eisen die banken stellen te ontkomen, kan een onderneming ervoor kiezen om geld te lenen van een andere partij dan een bank. De afspraken kunnen dan worden vastgelegd in een onderhandse geldleningsovereenkomst (een onderhandse akte).

Voor meer informatie over de geldleningsovereenkomst, klik hier

Specialismen: