lastgeving

Home > Woordenlijst > lastgeving

Wat is lastgeving?

Lastgeving is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij (de lasthebber) zich jegens de andere partij (de lastgever) verbindt om voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten.

De overeenkomst kan de lasthebber verplichten te handelen in eigen naam of in naam van de lastgever.

Bij lastgeving bestaat een verplichting om te handelen. Daarmee verschilt lastgeving wezenlijk van volmacht; de gevolmachtigde is niet verplicht maar bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.

Specialismen: