kwijting

Home > Woordenlijst > kwijting

Wat is kwijting?

In het verbintenissenrecht is een kwijting een verklaring dat een schuld is voldaan en dat de schuldeiser dienaangaande niets meer van de schuldenaar te vorderen heeft. Als contractspartijen “finale kwijting” vastleggen in een overeenkomst dan spreken ze af dat ze niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Specialismen: