kracht van gewijsde

Home > Woordenlijst > kracht van gewijsde

Wat is een kracht van gewijsde?

Tegen een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, staat geen gewoon rechtsmiddel (zoals verzet, appel of cassatie) meer open; het vonnis is onherroepelijk geworden en heeft gezag van gewijsde. In bijzondere gevallen kan wel een buitengewoon rechtsmiddel (herroeping, derdenverzet) worden ingesteld tegen een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Specialismen: