gezag van gewijsde

Home > Woordenlijst > gezag van gewijsde

Wat is gezag van gewijsde?

Als een geschilpunt tussen partijen door de rechter is beslecht, is het niet de bedoeling dat partijen dit opnieuw ter discussie stellen. Daarom geldt in het Nederlands recht dat beslissingen in een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, tussen partijen in een opvolgend geding bindende kracht hebben; ze zijn bindend tussen de partijen en die bindende kracht geldt ook in andere procedures tussen dezelfde partijen. Dit betekent dat tegen het vonnis geen gewoon rechtsmiddel (zoals verzet, appel of cassatie) meer openstaat; het vonnis is onherroepelijk geworden en heeft gezag van gewijsde.

In bijzondere gevallen kan wel een buitengewoon rechtsmiddel (herroeping, derdenverzet) worden ingesteld tegen een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Specialismen: