kortgeding­procedure

Home > Woordenlijst > kortgedingprocedure

Wat is een kortgedingprocedure?

De normale uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de rechtbank waarin een geschil definitief wordt beslist, kan erg tijdrovend zijn. Een eiser kan daarom soms de voorkeur geven aan een snelle beslissing door te kiezen voor een kortgedingprocedure. Tijdens een kort geding of een spoedprocedure geeft de rechter slechts een voorlopige voorziening. Deze beslissing heeft een voorlopig karakter omdat het door de rechter in een bodemprocedure opzij kan worden gezet. Vaak zullen partijen zich echter neerleggen bij de beslissing in kort geding en zullen ze geen bodemprocedure starten.

Door het voorlopige karakter van een kort geding, kan de kort geding rechter geen ontbinding of vernietiging van een contract uitspreken. Ook kan de rechter in kort geding geen formele vaststellingen doen als het gaat om de aansprakelijkheid van een persoon (zogenoemde: verklaring voor recht).

Om een kort geding te kunnen starten moet wel sprake zijn van een spoedeisende zaak.

Specialismen: