ketting­beding

Home > Woordenlijst > kettingbeding

Wat is een kettingbeding?

Een kettingbeding is een bepaling in een schriftelijke overeenkomst (veelal in een koopcontract) die wordt gebruikt om verplichtingen tussen twee partijen om iets te doen of juist niet te doen ten aanzien van een registergoed bijvoorbeeld, door te geven aan derden (opvolgende kopers) op verbeurte van een boete ten behoeve van de oorspronkelijke verkoper. De koper van een stuk grond neemt bijvoorbeeld de verplichting op zich om iets op het aangekochte stuk grond te bouwen, maar ook om bij verkoop van dat stuk grond deze verplichting ook op te leggen aan de opvolgende koper. Het kettingbeding gaat namelijk niet automatisch over op de nieuwe koper; hiervoor moet een nieuwe overeenkomst met dat kettingbeding erin worden gesloten.

Kettingbedingen worden, zoals uit het voorbeeld hiervoor blijkt, voor bebouwingsverplichtingen gebruikt. Kettingbedingen worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor anti-speculatieafspraken (beperken van de vervreemdingsbevoegdheid), verplichtingen om bij een bepaalde leverancier af te nemen of concurrentiebedingen ten aanzien van een onderneming die wordt uitgeoefend in een gehuurd bedrijfspand.

Specialismen: